Property Directory

This template allows you to set in admin the min and maxim values for lot size, property size, rooms, bedrooms, and bathrooms. The rest of the elements will be synced with your property categories, types, cities, areas, and states added in admin. Property status syncs with the status list you add in theme options. Features and amenities sync with the features you select to show in the Advanced search which you custom add from theme options too.

French nails

$ 38,000
Size1,400 ft2
1,400 ft2
Beautiful nail salon located on Hall road between M53 and vandyke. Established nail salon with amazing reviews on Google ...
Beautiful nail salon located on Hall road between M53 and vandyke. Established nail salon with amazi ...
$ 38,000
user image

Ban Tiem nail PA

$ 89,000
Size1,300 ft2
1,300 ft2
Can ban tiem Nail. Good location Bedford PA, trong Walmart plaza. Khu my 99%. Tiem rung, 6 ghe 7bang. Rent re $1587/m. H ...
Can ban tiem Nail. Good location Bedford PA, trong Walmart plaza. Khu my 99%. Tiem rung, 6 ghe 7bang ...
$ 89,000

Cần Sang Tiệm Nails In Aurora CO

$ 145,000
Cần Sang Tiệm Nails In Aurora CO – Tiệm rộng 1500 sq ft, 8 bàn, 8 ghế. – Rent + CAM $3900 / tháng (no contra ...
Cần Sang Tiệm Nails In Aurora CO – Tiệm rộng 1500 sq ft, 8 bàn, 8 ghế. – Rent + CAM $390 ...
$ 145,000

90’s Nails

$ 97,000
SANG TIỆM NAIL Lớn tuổi muốn nghỉ ngơi nhưng không có người trông coi nên muốn sang tiệm, Tiệm có 6 bàn 6 ghế . Khách đô ...
SANG TIỆM NAIL Lớn tuổi muốn nghỉ ngơi nhưng không có người trông coi nên muốn sang tiệm, Tiệm có 6 ...
$ 97,000

Cần Bán Tiệm Nail!

Tiệm sạch sẽ với diện tích 1100 sqf. Tiệm có 6 bàn làm nail, 6 ghế spa (có thể thêm 2 ghế), 1 phòng wax, nhà vệ sinh và ...
Tiệm sạch sẽ với diện tích 1100 sqf. Tiệm có 6 bàn làm nail, 6 ghế spa (có thể thêm 2 ghế), 1 phòng ...

Cần bán tiệm Nail

$ 65,000
Mình có tiệm Nail ơ Kisimmee, Florida, mình cần bán với giá thương Lượng, anh Chị nào có thật tình quan tâm hãy liên lạc ...
Mình có tiệm Nail ơ Kisimmee, Florida, mình cần bán với giá thương Lượng, anh Chị nào có thật tình q ...
$ 65,000
Load More Listings

$ 0 to $ 5,600,000

0 ft2 to 29000 ft2

0 ft2 to 35000 ft2

0 to 5

0 to 6

0 to 10Compare Listings