Your search results

Sang Tiệm Spa – Có nhiều khách từ khu vực waterfront

$ 85,000

League City, Texas, USA,
,

add to favorites 
Listing Id: 18315
Price: $ 85,000
Facial Rooms: 1

About this property

Có phòng: -facial/eyelash -massage -wax -tan -mani/pedi -phòng lớn ở phía trước tiệm (Retail) Tất cả các phòng có thể thay đổi, làm phòng service khác hoặc văn phòng. Pedicure Chairs (Continuum Pedicure Spas) – mới mua trong vòng một năm Xin vui lòng liên lạc và để lại tin nhắn cho Monica, 281-910-9208.

Amenities and Features

Transport
Supermarkets
Schools
Restaurants
Pharmacies
Hospitals

Compare Listings