Your search results

Palace Nails & Spa

2110 Eldorado Parkway, McKinney, TX 75070, USA,
,

add to favorites 
Listing Id: 18285
Rent/month: $7,700

About this property

Cần sang tiệm Nail, tiệm rộng 2650 sq ft, hiện đang có 12 thợ, tiền rent $7770, income ổn định. Khu Mỹ trắng Mckinney
Cần sang gấp vì việc gia đình

Xin liên hệ Đạo 626-592-8252 or Hải 214-718-5341

Amenities and Features

Transport
Supermarkets
Schools
Restaurants
Pharmacies
Hospitals

Compare Listings